Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων | Εκπαίδευση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (ΙΕΠΥΑ)

Σύμφωνα με τον νόμο 1877/12.09.2008 το προσωπικό της ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας που διατίθεται στη λιμενική εγκατάσταση απαιτείται να κατέχει την άδεια εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 και να είναι εκπαιδευμένο ή πρόκειται αποδεδειγμένα να εκπαιδευθεί από αναγνωρισμένα προς το σκοπό αυτό εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού ή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν την ανάληψη του έργου της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στη λιμενική εγκατάσταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 18.2, του Β΄ Μέρους του Κώδικα ISPS.

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος:
  • πιστοποίηση security Οργάνωση Φύλαξης και εκτέλεση σχετικών με την ασφάλεια καθηκόντων σε λιμενική εγκατάσταση βάση ISPS code.
  • εκπαίδευση security Αξιολόγηση του κινδύνου, μέτρα ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις (πιθανή βελτίωση του υπάρχοντος σχεδίου ασφαλείας).
  • πιστοποίηση security Συστήματα ελέγχου πρόσβασης ηλεκτρονικός εξοπλισμός ασφάλειας - έλεγχοι πρόσβασης και ζώνες περιορισμένης πρόσβασης.
  • εκπαίδευση security Πρόσβαση στο πλοίο, χειρισμός φορτίου, παραλαβή εφοδίων πλοίου, μεταφορά ασυνόδευτων αποσκευών και παρακολούθηση της ασφάλειας του πλοίου.
  • πιστοποίηση security Ανιχνευτές μετάλλων και scanners, Ανίχνευση υπόπτων φακέλων, πακέτων και δεμάτων.
  • εκπαίδευση security Γλώσσα του σώματος, βία και επιθετικότητα και διαχείριση πλήθους - έλεγχος.
  • πιστοποίηση security Τρομοκρατία – Όπλα μαζικής καταστροφής.
  • εκπαίδευση security Σχέδιο αναφοράς συμβάντος
  • πιστοποίηση security Αρχές πυρόσβεσης.
  • εκπαίδευση security Υγιεινή και ασφάλεια στους λιμένες (παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος).

Με την παρακολούθηση του προγράμματος εκπαίδευσης είναι δυνατόν οι επιθυμούντες να συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση πέρα της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης και πιστοποιητικού το οποίο εκδίδεται από τον φορέα πιστοποίησης της ICT EUROPE, αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και Ε.ΣΥ.Δ.

3MPLAN KEK A.E. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ: Εθν. Οδός Αγρινίου-Αντιρρίου 40, τηλ.: 26410 48775
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Κ. Μαυρομιχάλη 1 & Ακτή Κονδύλη - (Πλησίον ΗΣΑΠ & Προαστιακού Πειραιά), τηλ.: 210 4133023

Πανελλαδικός αριθμός: 801 11 25 800 | e-mail: info@3mplan.gr | Website: www.3mplan.gr

 

Copyright © MASTER S.A. All rights reserved Όροι Χρήσης Υπηρεσιών