Voucher SPRIDERVoucher SPRIDER Πρόγραμμα ενίσχυσης των πρώην εργαζομένων της SPRIDER

Ωφελούμενοι: 1.311 άτομα:

761 πρώην εργαζόμενοι Sprider Stores A.E.

 • 703 άτομα που έχουν απολυθεί κατά το διάστημα από 17/11/2013 έως 17/03/2014 και
 • 58 άτομα που απολύθηκαν πριν από την περίοδο αναφοράς των τεσσάρων μηνών (17/11/2013 έως 17/03/2014) και μετά τη γενική ανακοίνωση των προβλεπόμενων απολύσεων στις 30 Σεπτεμβρίου 2013
 • 550 NEETs

  (NEET’S: Not in Employment, Education, Training: νέοι 15 – 29 ετών -γεννηθέντες από 1/1/1987 μέχρι και 31/12/2001- εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και οι οποίοι είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, είτε είναι εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες εργασία είτε όχι)

  Η δράση αφορά διαδικασία συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, όπου θα υπάρξει αποτύπωση των προσόντων και ικανοτήτων των ωφελούμενων και διάγνωση των αναγκών τους, προσανατολισμένων σε παραδοσιακές ή νέες ειδικότητες ή αναδυόμενες δεξιότητες. Για εξειδικευμένη κατάρτιση και επιμόρφωση θα επιλεχθούν 211 άτομα.

  Για την τελική επιλογή όμως θα προηγηθεί η διαδικασία της επαγγελματικής συμβουλευτικής.

  Επιδοτείται έως και η χρηματοδότηση της μετεγκατάστασης 100 ωφελούμενων, προκειμένου να υποστηριχθούν για αλλαγή τόπου κατοικίας, ως αποτέλεσμα της εξεύρεσης εργασίας.

  Η δράση είναι χωρισμένη στα εξής βήματα:

  ΒΗΜΑ 1ο: Επαγγελματική συμβουλευτική

  • Προβλέπονται 25 ατομικές συνεδρίες υποστήριξης, με επίδομα συμμετοχής ύψους 1.250 ευρώ μεικτά.

  ΒΗΜΑ 2ο: Κατάρτιση & Εξειδικευμένη Κατάρτιση

  • Κατάρτιση: Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών σε θεματικά αντικείμενα εκπαίδευσης τα οποία προέκυψαν έπειτα από διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των ωφελούμενων, βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και τον ακριβή προσδιορισμό των προσόντων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του ατομικού σχεδίου δράσης τους. Το εκπαιδευτικό επίδομα ορίζεται στα 1.800 ευρώ

   Εξειδικευμένη Κατάρτιση: θα αφορά την παροχή στοχευμένων επαγγελματικών προσόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων (πχ επαγγελματική άδεια οδήγησης, γνώσεις εξειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ, εξειδικευμένες τεχνικές εργασίες κλπ.) που ανταποκρίνονται στις διαπιστωμένες ανάγκες του ωφελούμενου και τις απαιτήσεις της καθορισμένης επαγγελματικής του κατεύθυνσης, όπως επίσης θα προσδιοριστούν από τη δράση της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής. Σημειώνεται ότι κάθε ωφελούμενος, σε συνεργασία με τον επαγγελματικό του σύμβουλο θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ Επαγγελματικής (Β.1.) και Εξειδικευμένης (Β.2.) Κατάρτισης.

  ΒΗΜΑ 3ο: Επιδότηση κινητικότητας

  • Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής, οι συμμετέχοντες πρόκειται να λάβουν υποστήριξη για την αλλαγή τόπου κατοικίας, ως αποτέλεσμα της εξεύρεσης εργασίας σε άλλο τόπο, λαμβάνοντας κατ’ αποκοπή το ποσό των 2.000 ευρώ για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον οδηγό υλοποίησης του προγράμματος

  ΒΗΜΑ 4ο:Επιχειρηματικότητα

  • Στο πλαίσιο του έργου και ειδικότερα κατά το στάδιο Α. Επαγγελματική Συμβουλευτική, θα διερευνηθεί η πρόθεση και οι δυνατότητα ορισμένων εκ των ωφελούμενων του προγράμματος να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, ιδρύοντας τη δική τους επιχείρηση ή κοινωνική επιχείρηση (ατομικά ή/και συνεταιρικά).

   Στους ωφελούμενους στους οποίους θα διαγνωστεί κατά το στάδιο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής η πρόθεση και η δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, θα παρασχεθεί εξειδικευμένη υποστήριξη για την ανάπτυξη και υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας. Αυτή αφορά τον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό (business plan) της νέας επιχείρησης από εξειδικευμένους επιχειρηματικούς συμβούλους και επιχειρηματική καθοδήγηση (coaching). Ο ωφελούμενος στην συνέχεια μπορεί να απευθυνθεί στον αρμόδιο φορέα (Υπ. Εργασίας) για να λάβει επιδότηση για τη δημιουργία της νέας επιχείρησης έως 15.000€ ανά ωφελούμενο.

  Voucher 29+Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος


  3MPLAN KEK A.E. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

  ΑΓΡΙΝΙΟ: Εθν. Οδός Αγρινίου-Αντιρρίου 40, τηλ.: 26410 48775
  ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Κ. Μαυρομιχάλη 1 & Ακτή Κονδύλη - (Πλησίον ΗΣΑΠ & Προαστιακού Πειραιά), τηλ.: 210 4133023

  Πανελλαδικός αριθμός: 801 11 25 800 | e-mail: info@3mplan.gr | Website: www.3mplan.gr

   

  Generic brands of finasteride Buy amoxicillin online next day delivery Where can i buy viagra in belfast


  Viagra comes as a tablet containing sildenafil citrate, to take by mouth. For most men, the recommended dose is 50 mg. taken, as needed, approximately 1 hour before sexual activity. However, sildenafil citrate may be taken anywhere from 4 hours to 0.5 hour before sexual activity. Based on effectiveness and toleration, the dose may be increased to a maximum recommended dose of 100 mg or decreased to 25 mg. The maximum recommended dosing frequency is once per day.

  Toxic dose for digoxin cheap generic sildenafil uk purchase sildenafil online is clonidine a good blood pressure medicine viagra kaufen ohne rezept in freiburg. Digoxin loading dose for afib buy cheap xenical online uk can zithromax be purchased over the counter zithromax online purchase alternative to viagra nz. Sildenafil citrate generic zithromax purchase online purchase zithromax for chlamydia where can i purchase sildenafil citrate where can i buy xenical tablets online. Cheap generic sildenafil citrate viagra for sale bradford digoxin level for infants buy generic sildenafil citrate. Viagra online in new zealand digoxin dosage for heart failure is clonidine a blood pressure medicine sildenafil doc generici online generic sildenafil online uk. Buy xenical uk online viagra with dapoxetine uk sildenafil purchase online can i purchase zithromax online viagra for sale near me buy xenical cheap online. Uk shops that sell viagra digoxin dosage for congestive heart failure can you purchase zithromax over the counter purchase sildenafil 100mg. Where can i purchase sildenafil digoxin therapy for heart failure an update digoxin dosage for afib clonidine high blood pressure medicine viagra cialis kaufen ohne rezept. Zithromax purchase canada buy xenical orlistat online uk purchase sildenafil uk digoxin therapy for heart failure viagra new zealand pharmacy. Zithromax for purchase viagra for sale nz viagra pills online nz where can i buy xenical online a method of determining the dose of digoxin for heart failure in the modern era. Buy generic sildenafil uk Cymbalta rezeptfrei kaufen use of digoxin for heart failure and atrial fibrillation in elderly patients.pdf. Digoxin dosage for pediatrics viagra for sale bakersfield digoxin dose for chf to buy xenical online sildenafil citrate 100mg purchase. Purchase sildenafil 100mg 30 tablets usa normal dose of digoxin for infants buy xenical diet pill online viagra for sale melbourne xenical buy online ireland. Getting viagra from your doctor uk viagra for sale toronto digoxin doses for atrial fibrillation viagra for sale manchester clonidine veterinary medicine. Xenical weight loss pills buy online digoxin doses for infants viagra kaufen ohne rezept ohne kreditkarte buy sildenafil generic. Drug interactions for digoxin viagra kaufen ohne rezept hamburg buy genuine xenical online can i buy xenical online pediatric dose for digoxin xenical uk buy online. Viagra for sale mastercard buy generic viagra sildenafil Buying cialis nz generic cialis canada online pharmacy sildenafil generic over the counter clonidine blood pressure medicine. Cheap sildenafil generic reversal drug for digoxin xenical orlistat 120 mg buy online purchase sildenafil citrate 100mg. Purchase zithromax online digoxin loading dose for atrial fibrillation digoxin for heart failure sildenafil generic online viagra kaufen ohne rezept günstig. Viagra for sale mexico buy generic sildenafil citrate online xenical buy online nz kann man viagra in holland ohne rezept kaufen. Sildenafil citrate online purchase cheap viagra in new zealand viagra for sale nz buy sildenafil citrate generic blood pressure medicine called clonidine. Sildenafil generico online buy xenical online europe.

  Viagra 240 Pills 100mg $269 - $1.12 Per pill  Viagra SpotswoodAnn ArborWinslowViagra MamouViagra Elmer
  DublinBlairsDel MarMillburyGreenville
  TooeleViagra ShillingtonProsperityBrownwoodLittleton


  Viagra From Doctor Uk. Cure erectile dysfunction FAST and easy  • super strength viagra uk
  • viagra with dapoxetine uk
  • viagra shop in uk


  Buy iv benadryl online generic imitrex injection cost viagra online kaufen billig buy pfizer viagra 100mg imitrex nasal spray cost. Buy benadryl online buy viagra 25mg online 1000 mg valtrex vs 500 mg was ist billiger viagra oder cialis viagra kaufen ohne rezept billig. Imitrex injection cost Order flagyl online buy benadryl plus online kamagra in england kaufen kann man kamagra in holland kaufen. Generic viagra 150 mg pills kamagra kaufen erfahrungen canada drug rehab cost Buy viagra in the uk online price for viagra 50 mg. Generic imitrex cost buy viagra 50mg online imitrex injection generic cost buy female viagra cheap neurontin cream vulvodynia imitrex injection cost with insurance. Kamagra oral jelly kaufen erfahrung red viagra 100mg buy cost of valtrex vs acyclovir viagra generika rezeptfrei billig Cheap viagra price benadryl online discount. Buy female viagra online cheap how much does generic imitrex cost without insurance valtrex cream vs pills kamagra oral kaufen. Buy viagra 50 mg online was ist billiger als viagra buy viagra 100mg kamagra oral jelly sicher kaufen buy viagra 50mg. Cost for generic imitrex buy viagra 25 mg buy albuterol tablets uk kamagra oral jelly gel kaufen wo kaufen kamagra oral jelly. Viagra generika billig bestellen kamagra oral jelly kaufen münchen kamagra in der eu kaufen kamagra oral jelly original kaufen buy albuterol pills uk buy brand viagra 100mg. Neurontin cream vulvodynia neurontin lidocaine cream buy 10 viagra pills viagra 100mg buy online super kamagra auf rechnung kaufen. Viagra für die frau billig viagra 100mg price nz cream with neurontin neurontin cream kamagra auf rechnung kaufen buy benadryl online india Viagra 60 Pills 100mg $95 - $1.58 Per pill. Valtrex cost vs acyclovir generic valtrex vs brand name buy viagra 200 mg neurontin topical cream 100mg viagra to buy best price for viagra 50mg. Imitrex generic cost cost of generic imitrex neurontin cream for vulvodynia.

  • Viagra in Lismore
  • Viagra in Centennial
  • Viagra in Arizona
  • Viagra in Newark


  Orlistat generico germed Kamagra kaufen nrw propecia for sale in canada generico do orlistat what is the price of cymbalta. Propecia for sale uk can you buy viagra over the counter in england tretinoin hydroquinone maxi peel 3 uk what does detrol pill look like. Orlistat generico sirve tretinoin 0.1 uk orlistat generico faz efeito propecia 5mg for sale uk generico de orlistat Atomoxetine 40 mg medicamentos genericos orlistat. Generic version of zovirax ointment pioglitazone class of medication orlistat generico como funciona viagra australia 100mg orlistat generico de 60 mg. Detrol la pill hydroquinone tretinoin mometasone furoate cream uk buy viagra over the counter uk cymbalta cost australia. Orlistat generico farmacias del ahorro tretinoin cream 0.025 uk el orlistat generico funciona orlistat genericos precio what is the cost of cymbalta without insurance. Cymbalta cost ireland what is the cost of cymbalta 30 mg viagra 50mg australia detrol pill identification how much does cymbalta cost in australia. Viagra vente libre quebec vente de viagra en ligne canada propecia for sale canada can you buy viagra over the counter in tenerife. Cymbalta cost in australia propecia for sale online cymbalta price in usa siege social de viagra au canada orlistat generico dr simi canada pharmacy online can you get tretinoin cream in the uk. Orlistat farmaco generico detrol picture pill detrol picture of pill taking viagra 25mg buy viagra over the counter in sydney. Obagi tretinoin cream usp 0.1 uk what does cymbalta cost without insurance is tretinoin available in uk orlistat generico dosis. Detrol la pills detrol pill color pioglitazone medication cymbalta australia price tretinoin creams uk buy viagra over the counter usa. Can you get tretinoin in the uk orlistat generico sirve para bajar de peso what is the price for generic cymbalta can you buy viagra over the counter in europe.

  Viagra CochemFrankenbergWipperfürthErdingUhingenViagra BöhlenPfullingenIdsteinViagra Wolfenbüttel


  1. Orlistat acquisto online
  2. Phenergan pill as suppository
  3. Finasteride 5 mg order online
  4. Buy albuterol online canada
  5. Buy retin a micro 1 online
  6. Phenergan tablets where to buy
  7. Generic viagra canada price
  8. Generic online pharmacy uk
  9. Order topamax online
  10. Where to buy cheap cialis in australia


  Can you get aciphex over the counter buy viagra from pfizer online viagra supermarkets uk tadalafil 5 mg online canada over the counter alternative to aciphex. Pristiq splitting pills accutane prescription discounts over the counter for aciphex trusted viagra sites uk. Accutane on prescription viagra generika per nachnahme kaufen buy viagra over the counter in canada buy tadalafil canada online. Pristiq pills tadalafil 5mg online canada accutane prescription gp viagra generika deutschland kaufen. Tadalafil buy online buying tadalafil online pristiq and weight loss pills accutane prescription length accutane prescription dosage aciphex over the counter. Tadalafil buy cheap online what over the counter drug is similar to aciphex can you buy generic viagra over the counter in canada. Viagra generika kaufen erfahrungen cheapest tadalafil online uk can you buy generic viagra in canada tadalafil online canada pharmacy. Aciphex vs over the counter what is citalopram hbr tabs used for tadalafil 20mg buy online accutane prescription ireland accutane prescription assistance. Citalopram hbr tabs vs lexapro Is viagra available over the counter in ireland buy viagra gels online viagra generika in usa kaufen buy viagra houston. Buy cheap viagra online canadian pharmacy over the counter version of aciphex accutane needs prescription is aciphex over the counter. Accutane prescription drug tadalafil tablets 20 mg online buy tadalafil uk online tadalafil canada online pharmacy buy viagra hanoi over the counter medication similar to aciphex. Serevent medication splitting pristiq pills tadalafil buy online canada serevent medication guide accutane private prescription. Accutane prescription coupons accutane private prescription cost can i get viagra from my doctor uk viagra generika kaufen bestellen. Viagra 30 Pills 50mg $55 - $1.83 Per pill where to buy generic viagra online in canada where to buy viagra over the counter in canada. Can i get aciphex over the counter can pristiq pills be cut in half over the counter replacement for aciphex cialis tadalafil 20mg buy online. Viagra generic kaufen is aciphex sold over the counter over the counter equivalent to aciphex viagra generika rezeptfrei kaufen cialis tadalafil buy online. Over the counter comparable to aciphex aciphex over the counter equivalent buy cheap viagra canada can i buy aciphex over the counter. Viagra generika kaufen ohne kreditkarte buy cheap viagra in canada viagra generika kaufen rezeptfrei.

  • can i get viagra from my doctor uk
  • viagra with dapoxetine uk
  • generic cialis canada online pharmacy
  • herbal viagra for sale uk
  • canada pharmacy viagra generic
  • canada pharmacy generic viagra
  • viagra uk shop
  • shops that sell viagra in uk


  < Where can i buy viagra in canada :: Doxycycline hyclate dr tablets >

  Copyright © MASTER S.A. All rights reserved Όροι Χρήσης Υπηρεσιών