«Πρόγραμμα Ανέργων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας & του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Υπηρεσίες τουΥπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ)»Κωδ ΟΠΣ 5130728Τα αντικείμενα που θα υλοποιήσουμε από 31/8/ 2023 θα είναι:

  • Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (1ο επίπεδο) (120 ώρες)
  • Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (2ο επίπεδο) (120 ώρες)
  • Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (3ο επίπεδο) (120 ώρες)
  • Διαχείριση καταστροφών και κρίσεων (120 ώρες)

Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν:

  • Δωρεάν παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα
  • Δυνατότητα απόκτησης Ποιστοποίησης μέσω εξετάσεων

Τη φόρμα επικοινωνίας θα τη βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο