Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 25000 Ανέργων

Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους 18 ετών και άνω, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε ειδικές κατηγορίες (μακροχρόνια άνεργοι, μέλη οικογενειών χωρίς εργαζόμενο, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών χωρίς εργαζόμενο, άνεργοι άνω των 29 ετών, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ, εγγεγραμμένοι άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας).

Τα οφέλη για τον υποψήφιο είναι:

  • 8μηνη εργασία (με δυνατότητα επέκτασης 2 μήνες και 15 ημέρες) σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
  • παροχή προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών σε αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρτισης (ενδεικτικά αντικείμενα: Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ, Γραμματειακή υποστήριξη, Οργάνωση και λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων, Συστήματα Ηλεκτρονικού εμπορίου, Υπηρεσίες διαμόρφωσης / Συντήρησης πρασίνου)
  • πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις αιτήσεις καλέστε στο 216 000 9 000 για να μιλήσετε με κάποιον σύμβουλο απασχόλησης της Master ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.


Φόρμα ΕπικοινωνίαςEspa-Logo

Παραρτήματα 3MPLAN KEK

Αγρίνιο: Εθνική οδός Αγρινίου - Αντίριου 40, Τηλ.: 26410 48775
Αττική - Περιστέρι (συν. φορέας): Π. Τσαλδάρη 75 - 77 , Τηλ.: 210 5710270, 210 4133023