Δ.Υ.Π.Α: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Voucher Εργαζομένων με Επίδομα 400€

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Α’ ΦΑΣΗΣ 22/12/2022

H 3MPLAN είναι πάροχος κατάρτισης.

Νέος Κύκλος Αιτήσεων

H 3MPLAN είναι εγκεκριμένος πάροχος στην δράση της ΔΥΠΑ «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Η δράση περιλαμβάνει 80 ώρες μικτής εκπαίδευσης και πιστοποίηση με εκπαιδευτικό επίδομα έως 400€ μικτά:

 •     12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση.
 •     48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 •     20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να είναι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ τομέα.
 • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η ΜASTER προτείνει εγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας:

 • DISASTER AND CRISIS MANAGEMENT - Στέλεχος Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων.
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ E-COMMERCE & HOSPITALITY SALES & MARKETING.
 • ADMINISTRATIVE SUPPORT - Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης με την χρήση ΤΠΕ.
 • DIGITAL AND NETWORKING SKILLS - Στέλεχος Ψηφιακών Δεξιοτήτων Κοινωνικής Δικτύωσης με Εφαρμογές Στον Χώρο Εργασίας (Social Media).
 • APPLICATION DEVELOPMENT-Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών.

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΜΕΣΑ.

Η δράση (το/τα πρόγραμμα/τα κατάρτισης) υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Επίσημη ιστοσελίδα πληροφόρησης για το έργο: https://voucher.gov.gr/.

Πανελλαδική Ενημέρωση: 216 000 9000 | 801 11 25 800 , https://www.3mplan.gr/.Τη φόρμα επικοινωνίας θα τη βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

Πατήστε εδώ
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης