ΔΥΠΑ: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες

Voucher 80000 Ανέργων

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των ωφελούμενων του προγράμματος.

Οι αιτήσεις για το μητρώο ωφελούμενων Β φάσης συνεχίζονται.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΣ ΑΜΕΣΑ

H 3MPLAN είναι εγκεκριμένος πάροχος του προγράμματος σύμφωνα με το οριστικό μητρώο παρόχων που ανακοινώθηκαν από τη ΔΥΠΑ με δελτίο τύπου στις 15/6/2022

Αντικείμενο της Δράσης:

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, σε 80.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, άνω των 18 ετών με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

Αντικείμενα κατάρτισης- Περιεχόμενο προγράμματος:

Ο ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε πολλά προτεινόμενα προγράμματα που αφορούν σε ψηφιακές και «πράσινες δεξιότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια τους κυμαίνεται από 50 έως 200 ώρες και υλοποιούνται με την μέθοδο της μεικτής μάθησης (δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη/ασύγχρονη κατάρτιση). Τα προγράμματα οδηγούν σε πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

Ενδεικτικά κάποιοι τίτλοι προγραμμάτων που μπορείτε να παρακολουθήσετε:

 1. BASIC - WASTE BROKER - Μεσίτης/τρια αποβλήτων
 2. ADVANCED - WASTE BROKER - Μεσίτης/τρια αποβλήτων
 3. BASIC - ALTERNATIVE USES - Εναλλακτικές χρήσεις των παραπροϊόντων του πρωτογενή τομέα και χρήσης τους ως ενεργειακός πόρος
 4. ADVANCED- ALTERNATIVE USES - Εναλλακτικές χρήσεις των παραπροϊόντων του πρωτογενή τομέα και χρήσης τους ως ενεργειακός πόρος
 5. BASIC - ENERGY UTILIZATION - Ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων από την καλλιέργεια
 6. ADVANCED - ENERGY UTILIZATION - Ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων από την καλλιέργεια
 7. BASIC-WASTE MANAGEMENT- Διαχείριση αποβλήτων- Τεχνικός εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων
 8. ADVANCED-WASTE MANAGEMENT-Διαχείριση αποβλήτων-Τεχνικός εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων
 9. ADVANCED- ALTERNATIVE USES - Εναλλακτικές χρήσεις των παραπροϊόντων του πρωτογενή τομέα και χρήσης τους ως ενεργειακός πόρος
 10. BASIC - ALTERNATIVE USES - Εναλλακτικές χρήσεις των παραπροϊόντων του πρωτογενή τομέα και χρήσης τους ως ενεργειακός πόρος
 11. SMART BUILDINGS - Τεχνικός προγραμματισμού́ έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
 12. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
 13. APPLICATIONS IN NATURAL DISASTERS-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

 

 1. BASIC-NURSING-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
 2. BASIC-ALTERNATIVE TOURISM- Εναλλακτικός Τουρισμός και στοιχεία πολιτισμού
 3. ADVANCED-ALTERNATIVE TOURISM- Εναλλακτικός Τουρισμός και στοιχεία πολιτισμού
 4. BASIC-APPLICATION DEVELOPMENT-Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 5. ADVANCED-APPLICATION DEVELOPMENT-Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 6. BASIC-DESIGN ASSISTANT- Βοηθός σχεδιασμού γραφιστικών εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων
 7. BASIC-DIGITAL SKILS- Στελέχη ηλεκτρονικού εμπορίου και υποστήριξης e-shop
 8. BASIC - E-COMMERCE - Ειδικός Συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce
 9. ADVANCED-E-COMMERCE- Ειδικός Συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce
 10. BASIC-LOGISTICS-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
 11. ADVANCED-LOGISTICS-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
 12. BASIC- NETWORKS - ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ
 13. ADVANCED-NETWORKS- ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ
 14. BASIC-SOCIAL MEDIA MARKETING-Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing
 15. ADVANCED-SOCIAL MEDIA MARKETING-Ειδικός στη χρήσητεχνικών και εργαλείων social media marketing
 16. BASIC - DATA SECURITY-Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες
 17. BASIC - MOBILE APPLICATION – Ειδικόςανάπτυξης λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας
 18. BASIC-BRANDING- Online Branding και Επικοινωνία
 19. ADVANCED-DESIGN ASSISTANT- Βοηθός σχεδιασμού γραφιστικών εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων
 20. ADVANCED-DIGITAL SKILS- Στελέχη ηλεκτρονικού εμπορίου και υποστήριξης e-shop
 21. ADVANCED-NURSING-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
 22. PROJECT MANAGEMENT- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 23. Office 2019 – B.S 365 – Βασικές ψηφιακές δεξιότητες και εφαρμογές γραφείου
 24. EDUCATION TECHNOLOGIES - Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
 25. DIGITAL SKILLS- ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
 26. BASIC-RESOURCE UTILIZATION- Τεχνικές και εργαλεία αξιοποίησης εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων

 

Δικαίωμα συμμετοχής:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικό επίδομα:

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης, δηλαδή έως 1.000€, ανάλογα με τις ώρες κατάρτισης του προγράμματος.

Επίσημη ιστοσελίδα πληροφόρησης για το έργο: https://voucher.gov.gr/.Φόρμα Επικοινωνίας

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας