ΔΥΠΑ: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις “πράσινες” δεξιότητες

Voucher Ανέργων

Ξεκίνησαν οι Αιτήσεις για το Voucher Ανέργων με επίδομα 400€
Περιορισμένες θέσεις, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Kάνε αίτηση εδώ & στη συνέχεια επικοινώνησε μαζί μας για να ενταχθείς σε τμήμα κατάρτισης.

H 3MPLAN είναι εγκεκριμένος πάροχος της δράσης θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης ΠΡΑΣΙΝΩΝ γνώσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Προτεινόμενα προγράμματα διάρκειας 80 ωρών (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) με Πιστοποίηση:

  1. BASIC - WASTE BROKER - Μεσίτης/τρια αποβλήτων
  2. BASIC - ALTERNATIVE USES - Εναλλακτικές χρήσεις των παραπροϊόντων του πρωτογενή τομέα και χρήσης τους ως ενεργειακός πόρος
  3. BASIC - ENERGY UTILIZATION - Ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων από την καλλιέργεια
  4. BASIC-WASTE MANAGEMENT- Διαχείριση αποβλήτων- Τεχνικός εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων
  5. SMART BUILDINGS - Τεχνικός προγραμματισμού́ έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
  6. Ειδικός Εφαρμογών ΑΠΕ Για Ενεργειακές Ανάγκες Κτιρίων
  7. Applications In Natural Disasters-Εφαρμογές Νέω Τεχνολογιών στις Φυσικές Καταστροφές

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα 400€, 5€/ώρα.

Επίσημη ιστοσελίδα πληροφόρησης για το έργο: https://voucher.gov.gr/.

Πανελλαδική Ενημέρωση: 216 000 9000 | 801 11 25 800 , https://www.3mplan.gr/.Τη φόρμα επικοινωνίας θα τη βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

Οδηγίες Επιλογής Παρόχου και Αντικειμένου Κατάρτισης
Η δράση (το/τα πρόγραμμα/τα κατάρτισης) υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης