ΔΥΠΑ: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες

Voucher 120000 Ανέργων

H 3MPLAN είναι εγκεκριμένος πάροχος του προγράμματος σύμφωνα με το οριστικό μητρώο παρόχων που ανακοινώθηκαν από τη ΔΥΠΑ με δελτίο τύπου στις 15/6/2022

Αντικείμενο της Δράσης:

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, σε 80.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, άνω των 18 ετών με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

Αντικείμενα κατάρτισης- Περιεχόμενο προγράμματος:

Ο ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε πολλά προτεινόμενα προγράμματα που αφορούν σε ψηφιακές και «πράσινες δεξιότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια τους κυμαίνεται από 50 έως 200 ώρες και υλοποιούνται με την μέθοδο της μεικτής μάθησης (δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη/ασύγχρονη κατάρτιση). Τα προγράμματα οδηγούν σε πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.

Ενδεικτικά κάποιοι τίτλοι προγραμμάτων που μπορείτε να παρακολουθήσετε:

 1. BASIC - WASTE BROKER - Μεσίτης/τρια αποβλήτων
 2. ADVANCED - WASTE BROKER - Μεσίτης/τρια αποβλήτων
 3. BASIC - ALTERNATIVE USES - Εναλλακτικές χρήσεις των παραπροϊόντων του πρωτογενή τομέα και χρήσης τους ως ενεργειακός πόρος
 4. ADVANCED- ALTERNATIVE USES - Εναλλακτικές χρήσεις των παραπροϊόντων του πρωτογενή τομέα και χρήσης τους ως ενεργειακός πόρος
 5. BASIC - ENERGY UTILIZATION - Ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων από την καλλιέργεια
 6. ADVANCED - ENERGY UTILIZATION - Ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων από την καλλιέργεια
 7. BASIC-WASTE MANAGEMENT- Διαχείριση αποβλήτων- Τεχνικός εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων
 8. ADVANCED-WASTE MANAGEMENT-Διαχείριση αποβλήτων-Τεχνικός εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων
 9. ADVANCED- ALTERNATIVE USES - Εναλλακτικές χρήσεις των παραπροϊόντων του πρωτογενή τομέα και χρήσης τους ως ενεργειακός πόρος
 10. BASIC - ALTERNATIVE USES - Εναλλακτικές χρήσεις των παραπροϊόντων του πρωτογενή τομέα και χρήσης τους ως ενεργειακός πόρος
 11. SMART BUILDINGS - Τεχνικός προγραμματισμού́ έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
 12. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
 13. APPLICATIONS IN NATURAL DISASTERS-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

 

 1. BASIC-NURSING-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
 2. BASIC-ALTERNATIVE TOURISM- Εναλλακτικός Τουρισμός και στοιχεία πολιτισμού
 3. ADVANCED-ALTERNATIVE TOURISM- Εναλλακτικός Τουρισμός και στοιχεία πολιτισμού
 4. BASIC-APPLICATION DEVELOPMENT-Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 5. ADVANCED-APPLICATION DEVELOPMENT-Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 6. BASIC-DESIGN ASSISTANT- Βοηθός σχεδιασμού γραφιστικών εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων
 7. BASIC-DIGITAL SKILS- Στελέχη ηλεκτρονικού εμπορίου και υποστήριξης e-shop
 8. BASIC - E-COMMERCE - Ειδικός Συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce
 9. ADVANCED-E-COMMERCE- Ειδικός Συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce
 10. BASIC-LOGISTICS-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
 11. ADVANCED-LOGISTICS-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
 12. BASIC- NETWORKS - ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ
 13. ADVANCED-NETWORKS- ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ
 14. BASIC-SOCIAL MEDIA MARKETING-Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing
 15. ADVANCED-SOCIAL MEDIA MARKETING-Ειδικός στη χρήσητεχνικών και εργαλείων social media marketing
 16. BASIC - DATA SECURITY-Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες
 17. BASIC - MOBILE APPLICATION – Ειδικόςανάπτυξης λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας
 18. BASIC-BRANDING- Online Branding και Επικοινωνία
 19. ADVANCED-DESIGN ASSISTANT- Βοηθός σχεδιασμού γραφιστικών εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων
 20. ADVANCED-DIGITAL SKILS- Στελέχη ηλεκτρονικού εμπορίου και υποστήριξης e-shop
 21. ADVANCED-NURSING-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
 22. PROJECT MANAGEMENT- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 23. Office 2019 – B.S 365 – Βασικές ψηφιακές δεξιότητες και εφαρμογές γραφείου
 24. EDUCATION TECHNOLOGIES - Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
 25. DIGITAL SKILLS- ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
 26. BASIC-RESOURCE UTILIZATION- Τεχνικές και εργαλεία αξιοποίησης εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων

 

Δικαίωμα συμμετοχής:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικό επίδομα:

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης, δηλαδή έως 1.000€, ανάλογα με τις ώρες κατάρτισης του προγράμματος.

Επίσημη ιστοσελίδα πληροφόρησης για το έργο: https://voucher.gov.gr/.Φόρμα Επικοινωνίας

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας