Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) 23/05/2016 Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Τηλεδιάσκεψη       Πρωϊνό τμήμα | Εγγραφές εώς 18.05.2016

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) 30/05/2016 Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Τηλεδιάσκεψη       Aπογευματινό τμήμα | Εγγραφές εώς 25.05.2016

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) 13/06/2016 Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Τηλεδιάσκεψη       Πρωϊνό τμήμα | Εγγραφές εώς 08.06.2016

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) 22/06/2016 Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Τηλεδιάσκεψη       Απογευματινό τμήμα | Εγγραφές εώς 17.06.2016

 
 

Copyright © MASTER S.A. All rights reserved Όροι Χρήσης Υπηρεσιών