Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) 25/04/2016 Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Τηλεδιάσκεψη       Πρωϊνό τμήμα | Εγγραφές εώς 18.04.2016

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) 04/05/2016 Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Τηλεδιάσκεψη       Aπογευματινό τμήμα | Εγγραφές εώς 28.04.2016

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) 16/05/2016 Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Τηλεδιάσκεψη       Πρωϊνό τμήμα | Εγγραφές εώς 11.05.2016

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) 23/05/2016 Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Τηλεδιάσκεψη       Απογευματινό τμήμα | Εγγραφές εώς 18.05.2016

 
 

Copyright © MASTER S.A. All rights reserved Όροι Χρήσης Υπηρεσιών